Parkeringslinje

parkeringslinje

Att göra parkeringslinjer handlar om så mycket mer än att bara måla på asfalt. För det kräver en del förarbete innan den processen ens kan påbörjas. Mycket beror på huruvida parkeringsplatsen är nybyggd eller om det bara gäller att fylla i rutorna med ny färg. Ofta gör man även en omstrukturering av parkeringsplatsen när man ska göra nya parkeringslinjer. För att på det sättet hitta det optimala sättet för att få in så många bilar som möjligt på parkeringsplatsen och ofta finns det nya standarder eller uppdaterade sådana som man måste tänka på.

Först och främst så är dagens bilar lite större rent generellt än var de var för bara några år sedan. Därför så krävs det ofta en större yta för dagens bilar än för de äldre bilarna. Det är också den främsta orsaken utöver slitage till att man behöver nya parkeringslinjer.

Vilka är det som behöver nya parkeringslinjer?

Först och främst är det företag som har en eller flera parkeringsplatser som behöver få parkeringslinjer målade. Det kan gälla en nybyggd parkeringsplats men det kan också gälla att en äldre som behöver omstruktureras eller få färgen ifylld på grund av slitage.

Men främst är det företag som behöver få sin kundparkering omhändertagen. För då dagens bilar är större än de lite äldre så behöver man ständigt se till att ens parkeringsplats motsvarar de riktlinjer som finns. Man vill även att parkeringsplatsen ska kunna rymma så många bilar som möjligt och det är något som ett företag lättare kan fixa till än om man själv anlitar någon.

Hur går det till när en parkeringslinje dras?

Det första arbetet som ska utföras är att mäta ut parkeringsplatsen. Efter de måtten kan man senare avgöra hur många parkeringsplatser som ska målas. Man kan då även se vilka olika utformningar som kan göra det möjligt med flest antal bilar på parkeringsplatsen. Det kan vara som avgränsade fyrkanter eller där bilarna står på snedden som kan göra parkeringsplatsen så platseffektiv som möjligt.

Efter att antalet parkeringsplatser har mätts ut och ofta markerats så används en maskin för att måla ut parkeringslinjerna. På det sättet så får man varje parkeringslinje så rak som möjligt och man kan då även hålla koll på vilket avstånd som varje ruta ska ha. Det är något som man inte riktigt kan få en översikt över om man gör detta manuellt.

Företaget som målar upp parkeringslinjerna följer då även de standarder och riktlinjer som finns för parkeringslinjer. Det betyder att arbetet kommer att vara miljövänligt och att kvaliteten även kommer att hålla de ISO standarder som finns rörande detta.

Vilka standarder används för måla parkeringslinjer?

Det finns en del olika standarder som företagen som utför den här typen av arbete följer. Främst är det riktlinjer för storleken på varje parkeringsplats. Det finns även miljö och kvalitetsinriktade standarder som de allra flesta företag följer. Internationella standarder finns för både miljö och kvalitet som företagen följer och som gör att man kan vara säker på slutresultatet.

De arbetar även för att maximera utrymmet för bilar på just din parkeringsplats så att antalet bilar inte minskar trots att storleken på parkeringsplatsen ökar lite.